19 سپتامبر 2021
پندمی و بحران کمبود میکروچیپ کالای استراتژیک

کالاهای استراتژیک پندمی و بحران میکروچیپ

در این یادداشت به بحران کمبود میکروچیپ یا ریزتراشه‌ها در اثر پندمی به عنوان یک کالای استراتژیک می‌پردازیم.
error: Content is protected !!