تفکر حل مساله در جغرافیای سیاسی
تفکر حل مساله در جغرافیای سیاسی
25 مارس 2021
ریشه های خشم و راه آرامش
ریشه خشم و راه آرامش
29 مارس 2021

میهای چیکسنتمیهای رسیدن به فلو

مرور و بحث کتاب رسیدن به جذبه اوج جریان

مرور و بحث کتاب: رسیدن به جذبه، فلو، اوج، جریان – اثر میهای چیکسنتمیهای

این پادکست به مرور و بحث کتاب میهای چیکسنتمیهای به نام رسیدن به جذبه یا اوج و جریان می‌پردازد : چگونگی تجربه حالات متعالی
بخش اول: مقدمه و معرفی
روانشناسی غیر از اختلالات و حالات منفی روان، می تواند به مطالعه توانایی‌ها و تجربیات لذت‌بخش و ارزشمند ذهنی بپردازد.
این فیلد دانش روانشناسی را روانشناسی «مثبت» می نامند که با مثبت اندیشی متفاوت است.

بخش دوم: جذبه در کسب و کار
در این پادکست به مولفه‌های ایجاد جذبه یا فلو و شرایط محقق شدن آن در کسب و کارو زندگی می‌پردازیم.

بخش سوم
نقش اوقات فراغت در رسیدن به جذبه و بنابراین کارهای خلاق و پیشرفت علم
آیا جذبه در فرهنگهای جمعی و فردی یکسان تجربه می‌شود؟
خانواده بیشتر می تواند جذبه ایجاد کند یا دوست و رفیق؟
خُلق پدر بیشتر بر کودک اثر می گذارد یا مادر؟
خلق مادر در خانواده بر چه کسی اثرگذار است؟
آیا برونگراها خوشحال‌ترند؟
آیا برونگرایی و درونگرایی صفات ثابت‌اند؟
آیا جذبه برای هر فرد فقط از یکی دو کار حاصل می شود؟
آیا رسیدن به جذبه اخلاقی است؟
آیا ممکن است بر خلاف نظر فروید خاطرات و زخمهای ما حاصل اضطراب باشد و نه اضطراب حاصلِ زخم خاطرات؟
جذبه چگونه با مفهوم عشق به سرنوشت که نیچه از آن سخن می گفت ارتباط می یابد؟
شرایط گرایی درباره برونگرایی و درونگرایی چه دیدگاهی دارد؟
آیا از تکامل داروین می توان مفهومی مشابه نیک و بد یا خیر و شر استنتاج کرد؟
آیا پدیده جذبه به جاودانگی راه می‌برد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!