حشیش روانگردان اعتیاد
باور رایج درباره حشیش و روانگردان 3 اعتیاد
22 جولای 2022
ارنست بکر انکار مرگ گریز از شر
ارنست بکر انکار مرگ گریز از شر
29 جولای 2022

باور رایج درباره حشیش و روانگردان 4 اشراق

باورهای رایج درباره حشیش روانگردان اشراق روشنی یافتگی

باورهای رایج درباره حشیش و روانگردان‌ها: اشراق و روشنی یافتگی بیوشیمیایی، تجربه‌های نزدیک به مرگ

 

شباهت و تفاوت اثرات روانگردانها در مغز با تجربیات معنوی، اشراق و تجربه نزدیک به مرگ چیست؟ کالچر سلوک با کالچر سایکیدلیک چه شباهت و تفاوتی دارد؟ آیا روشنی‌یافتگی به روش بیوشیمیایی ممکن است؟ از نوروساینس سایکیدلیک‌ها در این زمینه چه می‌توان آموخت؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!