23 دسامبر 2019

آیا برای شادی زنده هستیم

در یونان باستان واژه یودایمونیا به جای شادی  توسط ارسطو و افلاطون به عنوان هدف زندگی  به کار می رفت که شاید به درد زمانه ما هم بخورد. این ویدیو از مدرسه زندگی آلن دوباتن به این موضوع می پردازد.
error: Content is protected !!