25 مارس 2022

چرخه زندگی یک تیشرت

این ویدیو چرخه زندگی یک تی‌شرت ساده را از کاشت گیاه پنبه تا پوشیدن و دور انداختن نشان می‌دهد.
error: Content is protected !!