25 ژانویه 2019

آیا زندگی با شما آسان است

آیا زندگی با شما آسان است؟ این سوالی است که مدرسه زندگی آلن دوباتن از ما می‌پرسد و ما باید از خودمان بپرسیم. بسیار مفید است که پیش از شروع زندگی مشترک اشکالات رفتاری خود را بشناسیم و درک کنیم که نه ما و نه همسر آینده ما هیچ‌کدام کامل نیستیم...
error: Content is protected !!