27 دسامبر 2018

درباره گذشته ساخته اصغر فرهادی

فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی بر پایه عمیق‌ترین ترس بشر بنا شده است. ترس از دانستن، مضمون همیشگی اسطوره‌ یکبار دیگر در دنیای مدرن سوژه می‌شود.
26 دسامبر 2018

مسیح و عشق جهانی

آیا همه را می‌توان دوست داشت؟ آیا باید برای عشق زحمت بکشیم؟ این دیدگاه چه تفاوتی با رمانتیسیزم (تفکر رمانتیک) دارد؟ از مسیح در این باره چه می توان آموخت؟
error: Content is protected !!