16 آگوست 2022

تاریخ پنج هزار ساله بدهی دیوید گریبر 2

مرور و بحث کتاب قرض: تاریخ پنج هزار سال نخست یا تاریخ پنج هزار ساله بدهی: بررسی آرای دیوید گریبر انسان شناس درباره اسطوره مرکزی اقتصاد
16 آگوست 2022

تاریخ پنج هزار ساله بدهی دیوید گریبر 1

در این پادکست با کتاب (قرض: تاریخ پنج هزار سال نخست) یا تاریخ پنج هزار ساله بدهی به بررسی آرای انقلابی دیوید گریبر، انسان شناس آمریکایی درباره اسطوره آفرینش رشته اقتصاد و تبعات آن می‌پردازیم.
error: Content is protected !!