10 فوریه 2019

نبرد با زمان و راز عمر دراز

انسان همیشه در نبرد با زمان بوده است. این ویدیو از مدرسه زندگی آلن دوباتن می‌پرسد عمر را چگونه سپری کنیم که درازتر به نظر برسد؟
error: Content is protected !!