23 دسامبر 2018

در ستایش وطن‌دوستی‌های مبالغه‌آمیز

گاه تمجید و تعریف از چیزی یا کسی به قصد تشویق او یا تحقق آرمانی در آینده است. این ویدیو به تفاوت ظریف تشویق و چاپلوسی می‌پردازد.
error: Content is protected !!