31 دسامبر 2018

در فواید خاموشی

“کُندراتی ریلیِف” در سال ١٨٢۵ به دلیل شورش علیه نیکولاس اول، تزار روسیه، محکوم به اعدام بود. زمانی که قرار بود اعدام شود و حلقۀ طناب دور گردنش بود، طناب پاره شد و او روی زمین افتاد. این یک معجزه بود. به سرعت یک پیک فرستاده شد تا به تزار اطلاع دهد. تزار در حالی که می‌خواست نامۀ عفو “کندراتی ” را امضا کند، پرسید: «آیا او بعد از این اتفاق چیزی گفت؟» پیک پاسخ داد: اعلی‌حضرت، او گفت «روسیه […]
error: Content is protected !!