22 ژانویه 2019

چرا پسرها خجالت می کشند مادرشان را مامان صدا کنند؟

در سن به خصوصی پسرها از بچه ننه به حساب آمدن می‌ترسند و مرد شدن را با انکار مادر یکی فرض می‌کنند. این ویدیو به این موضوع می‌پردازد.
error: Content is protected !!